Privacy policy

Social Friendz, gevestigd aan Lage Mosten 49-63 te Breda, is verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Door uzelf aan te melden via een van onze formulieren en/of door correspondentie ontvangen wij uw persoonsgegevens. Social Friendz verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. Om contact op te nemen omtrent campagnes;
2. Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven;
3. Voor campagnemanagement;
4. Voor (zakelijke) transacties.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Deze informatie helpt ons om onze administratie up-to-date te houden, uit te breiden en te analyseren en tevens om nieuwe klanten te identificeren en producten en diensten aan te bieden die voor u van belang kunnen zijn.

1. Voor- en achternaam
2. Geslacht
3. Geboortedatum
4. Adresgegevens
5. E-mailadres
6. Telefoonnummer
7. Overige persoonsgegevens

Beveiliging persoonsgegevens

Social Friendz neemt bescherming van persoonsgegevens serieus. Social Friendz heeft passende maatregelingen getroffen om uw gegevens te beveiligen en om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn en/of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@socialfriendz.nl.

Social Friendz verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, met uw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Inzien, aanpassen of verwijderen van uw gegevens

Social Friendz bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Omtrent uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
2. U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Social Friendz;
3. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat inhoudt dat u een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover Social Friendz beschikt in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot bovengenoemde rechten sturen naar info@socialfriendz.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit dient ter bescherming van uw privacy.

U ontvangt zo snel mogelijk een reactie op uw verzoek. Social Friendz wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Website en cookies

Social Friendz gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Social Friendz gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit en verstrekt deze cookies voor de volgende doeleinden:

1. Goede functionering en optimalisatie van de website
2. Opslaan van uw voorkeursinstellingen
3. Aanbieden van op maat gemaakte content en advertenties

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al ge├»nformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor een uitgebreide toelichting.

Wijzigingen

Social Friendz behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Bezoek daarom regelmatig de website van Social Friendz voor de meest recente versie van het privacybeleid.

Contact

Als u contact wilt opnemen met Social Friendz over een aspect van het privacybeleid, gebruikt u onderstaande gegevens.

Tycho van der Waall
Lage Mosten 49-63
4822 NK Breda
+31 (0)85 486 1148
info@socialfriendz.nl